Архив 2011

Назад

Ден на отворени врати


Във връзка с честването на Международния празник на авиацията и космонавтиката и 50 години от полета на Юрий Гагарин - първия човек в Космоса, Музеят на авиацията обявява ден на отворени врати на 11. 04. 2011 г.

Съвместно с ТУ - София, филиал Пловдив, Факултет по машиностроене и уредостроене, Катедра "Транспортна и авиационна техника и технологии" и 24-та авиобаза Крумово честването ще се проведе при следната програма:

- Съвместно откриване на празника - 10,00 часа

- Посещение на Музея на авиацията и разглеждане изложба, посветена на 50 - годишнината от полета на Юрий Гагарин

- Мотивационни полети на самолети от леката авиация за студенти от специалността "Авиационна техника и технологии" - 11,30 часа

- Тържество на специалност "Авиационна техника и технологии" в аулата на 4-ти корпус на ТУ-София, филиал Пловдив, на ул. „Цанко Дюстабанов" № 25 - 16,00 часа

06.04.2011 г.


Назад

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.