Архив 2012

Назад

Нови експонанти във фонда на Музея на авиацията


Музеят на авиацията в Крумово обогати фонда си с ценни документи, свързани със семейството на българския летец Христо Топракчиев и неговия баща Андрей Топракчиев, взел дейно участие в подготовката на Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Сред културните ценности изключителен интерес представлява Тетрадката за волни помощи, събирани от бургаските граждани от комисия в състав: Иван Х. Петров, Петър Янчев, Андрей Топракчиев и К. Тинтеров.

Тетрадката е подпечатана с червен восък и с печата на кметството в Бургас с дата 17 февруари 1885 г. и подписана от А.Топракчиев.

Началните й страници са изписани с ръкописен текст с молив и съдържат имена, на хора, дарили суми за въоръжаването на четата „Добруджа”, както и описание на събраната сума и направените разноски по четата .

Непохарчената част от събраната сума е предадена на Захари Стоянов и поручик Вълю Стефов от Андрей Топракчиев и Иван Х. Петров от Сливен и Бургас на 15 август 1885 година като събитието е отразено в книгата „Съединението” на Иван Андонов.

Сред документите се откроява и Писмото на М.К.Марков председател на комитета за Обединение в Бургас до Андрей Топракчиев, в което го уведомява, че ще пътува за Пловдив и остава за свой заместник секретаря на комитета. Писмото е написано върху бланка на чета „Добруджа” , на която е изобразен българският трибагреник, в елипса е изписан печатен текст „Чета „Добруджа”, а под него кръстосани череп с кости с разположен под тях надпис „Човешко право”.

Много интересна е и Паметката, на която в горния ляв ъгъл е разположена снимка на Христо Топракчиев, заснет до гърди в авиаторско облекло, шапка и очила. Снимката е монтирана върху изображение, представящо орачи с впрегнати волове, които наблюдават полета на авиатора. Картичката е издадена в школата на Блерио в Етамп по повод първия самостоятелен полет на Хр.Топракчиев през първата половина на 1912 г.

На гърба на картичката е записана песен, посветена на Христо Топракчиев, записана по-късно от неговата наследница Стела Райнова, съхранила картичката.

Текстът гласи: Орел издигнал се във висините и гордо гледа своя враг що в Одрин гнездо си е свил и проси помощ от Аллаха. Трепти орела за миг, но силна болка го срази с куршум, пронизан в сърце от висините той падна.Орела спи мъченик, почива в хладната земя, а нощем духът му лети над зловещото гнездо и бди.


Писмо от М. Марков до А. Топракчиев

Последна страница на тетрадката за волни
пожертвования за чета Добруджа

Картичка за Христо Топракчиев

Сметка за разходите за чета Добруджа


05.01.2012 г.


Назад

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.