Архив 2012

Назад


Новина


Община Пловдив с партньори общините Асеновград и Родопи спечелиха проект по Оперативна програма "Регионално развитие – устойчиво развитие на туризма" на стойност 470 744 лева.

Музеят на авиацията – Крумово, е част от проекта, наречен "Виа Диагоналис", който включва международна рекламна кампания, насочена към румънския пазар и пазарите на ползващите английски и немски език, както и национална рекламна кампания с платена реклама по национални TV канали и радиостанции, реклама на билбордове по протежение на магистрала "Тракия", на ключови места в София, на изходите от летищата в София и Бургас, PR публикации и рекламни банери във водещи електрони платформи на български език. Проектът предвижда участие в три туристически борси и изложения в страната или чужбина, както и в тематични изложения извън територията на страната, а именно: Туристическо изложение Borsa mediterranea del turismo arheologico – Пестум, Италия), Туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния и участие в Международна туристическа борса "Културен туризъм" – Велико Търново.

Изпълнението на проекта ще допринесе в дългосрочен план за повишаване на привлекателността и конкурентноспособността на района като цяло, а в частност за популяризиране на Музея на авиацията и историята, която той съхранява.


10.07.2012 г.


Назад

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.