Архив 2012

Назад


100 години от първия полет на поручик Симеон Петров
на 13 август 1912 година в българското небе


Ето как е отразен полетът със самолет „Блерио” ХХІ на пилота Симеон Петров в българската мемоаристика. Съвременниците на авиатора са тръпнели от възторг и въодушевление пред смелостта на българския герой.

„Вчера следобед в селището на бездомниците – зад лагера, се извърши летение на новопристигналия военен аероплан система „Блерио”. Към 5 часа на определеното място около палатката на аероплана се събраха повечето от офицерите-пионери начело с командирите на железопътната и пионерната дружина. Пристигнаха и авиаторите – поручиците Никифор Богданов, Симеон Петров и Христо Топракчиев. Погледите на всички са насочени към младите авиатори, които изглеждаха така бодри. Команда войници изкарваха на открито аероплана. Монтьорът-подофицер прегледа изправността му. Аеропланът има форма на птица с две разперени криле, дълга опашка и отдолу две колела, подобни на велосипедните. Между крилете е закрепен мотор от 70 к.с. Зад него личи мястото на двамата авиатори. След като всичко беше готово, пристъпи се към проверка на действието на мотора. Поручик Петров, облечен в авиаторска кожена униформа, се качи на аероплана. Подофицерът-техник постави в действие мотора чрез завъртане на витлото. Едно оглушително бучене се разнесе из околността. От образувания от въртенето на витлото вятър се разхвърчаха шапките на всички стоящи зад аероплана. Мигновено пилотът спря движението на мотора и съобщи, че някоя част на същия има повреда. Направи се повторна проверка на целия механизъм. Оказа се, че действително е имало неизправност, която бе отстранена бързо. В 6.30 часа след обяд апаратът бе готов за летене. Всички със свито сърце очакваха излитането му. Дружинният командир, видимо развълнуван, попита няколко пъти авиатора готов ли е за летене и след успокоителния утвърдителен отговор разреши полета. Войниците изтласкаха апарата на около 100 метра, поставяйки го срещу вятъра, който бе доста силен – около 10 км/час. Авиаторът пусна в движение мотора. Сега по-внушително се чуваше бученето на чудовището. Командата бе издадена. Аеропланът запълзя по полето и на едно протежение около 50 метра се отдели от повърхността. Още няколко секунди и той се издигна над гората. Гигантската птица, красиво разперила криле, величествено навлизаше в родното въздушно пространство. След минута аеропланът се издигна на стотина метра, отхвърчайки все по-високо и по-високо. След десетина километра изминат път се издигна на 500 метра височина. Сега той се забелязваше с величината на една чучулига. Всички със затаен дъх следяха движението му. След като направи един завой, той взе обратна посока към аеродрома и започна бързо да слиза към земята срещу зрителите. Скоростта, с която ставаше това, учуди всички. Докато се забелязваше колкото птица, след няколко минути само избуча на 100-200 метра разстояние от зрителите. Някои не можаха да издържат на това приближаване и се разбягаха. След неколкократни прекъснати спирания на мотора аеропланът дойде ниско и колелата опряха о земята. Те го задвижиха по меката трева. Зрителите бурно акламираха облечения в кожен костюм авиатор. Другарите му радостно го поздравиха с щастливото пътешествие и изказаха възхищението си от сполучливия опит.

Останалите двама авиатори, поручик Богданов и поручик Топракчиев, бяха се приготвили видимо за полет. Дружинният командир обаче обяви, че летенията завършиха. Те се подчиниха неохотно и съблякоха кожените си костюми.

Зрителите се разотидоха ентусиазирани, коментирайки днешното събитие. Сега чак започна масово прииждане на любопитни граждани. Летящият аероплан е бил забелязан от София. Интересът към новия спорт - летенето, е накарал софиянци да напуснат работата си, други да затворят магазините, а учениците самоволно да се втурнат от класните стаи, за да видят летателната машина и „хвърчащия българин”. Когато се разбра, че полетът е вече завършил, всички се завърнаха недоволни, протестирайки основателно, че не е дадена по-широка гласност на това събитие, което не е чисто служебно, а и общонародно.

По отношение на личността на поручик Петров като авиатор, който днес зарегистрира един исторически момент в нашата история след Освобождението, а именно че българин за първи път завладя родния небесен простор, срещаме следното в последния брой на вестник „L’aero”, орган на Парижкия аероклуб: „Авиаторът Симеон Петров от Българската армия, бил на обучение във Франция - гр. Етан, е излетял с аероплан №21 и се е издигнал на височина 1400 метра. Моторът почнал да прекъсва, да не работи добре и съвършено спрял. Поручик Петров, без да загуби присъствие на духа, се спуснал в спирала и слязъл благополучно на аеродрома. Това е единственият случай в историята на авиацията досега, когато при внезапно спиране на мотора не е последвала катастрофа.”


10.08.2012 г.


Назад

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.