Архив 2013

Назад

Списание на един век получи Музеят на авиацята


Четири броя на списание „Нива” /издавано в Русия/ от 1910 и 1911 година дари г-н Тома Томов на Музея на авиацията


Списание „Нива” разказва


Статия в брой на списанието от 1910 г. отделя внимание на първите опити на страните, разполагащи с летателни апарати да въведат правила за тяхното движение, синхронизация на сигналите при разминаване, маневри и приземяване. В материала се дават примери за зачестилата по онова време контрабанда, извършвана с балони и акумулираните загуби във фиска от неплащането на такси. Това е и една от причините през 1910 г. в Париж да се свика конференция, за да се дискутират тези проблеми. В нея участват 18 европейски държави, които разглеждат въпросите за уточняване на националните флагове, разрешителния режим при прелитане над други страни, митническата политика, правилата за въздушна безопастност и други. Направен е изводът, че приемането на единни норми би стимулирало развитието на въздухоплаването.

Дописка, описваща въздушната обиколка Петербург – Москва, е публикувана в брой на списание „Нива” от 1911г. В обиколката участват Борис Маслеников /извършил първия полет със самолет над България през ноември 1912 година/ и някои от руските авиатори включили се по-късно като доброволци по време на Балканските войни.

В журнал от същата година /1911/ намира място и статия за Итало-турската война и използването на самолетите като бойно средство. Множество илюстрации демонстрират как се извършва пускането на гранати от италианския самолет „Блерио” в турския лагер, въздушното разузнаване и обстрелването на самолета от противника. Статията обобщава, че след тази война човечеството е изправено пред ново предизвикателство – пренасянето на бойните действия от земята и водата във въздуха.

Друг материал е свързан с успехите на въздухоплаването и усъвършенстването на летателните апарати. Внимание е обърнато и на артилерийски оръдия, които се поставят по аеропланите за водене на въздушен бой. Акцентира се на успехите на самолета Нюпорт, който извършва 200-километрово прелитане от Париж до Верден при изключително силен вятър.

Списанията са изключително ценни и хвърлят допълнителна светлина върху някои дискусионни проблеми, разглеждани от авиационните историци.


22.01.2013 г.


Назад

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.