Архив 2013

Назад


Започна ремонтът на самолет Ан-14 „Пчела”Самолетът с борден номер 110 е с двумоторен моноплан, високоплощник с подпряно крило, двукилево вертикално оперение и неприбираем триточков колесник с носово колело, и целометалическа конструкция. Самолетът е доставен в България през 1966 г.  и е използван от гражданската авиация и ТРАП като пътнически, санитарен и свързочен. Свалени и почистени бяха елероните и вертикалното управление на самолета и започна обшиването им с плат. Крилата, хоризонталните и вертикални стабилизатори се обработват и подготвят за боядисване. Предстои почистване на  кабината и отстраняване на повредите по нея.

11.06.2013 г.


Назад

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.