Архив 2013

Назад


Подкрепете Националния военноисторически музей в конкурса на Културата Онлайн


Националният военноисторически музей е сред финалистите в конкурса на „Културата Онлайн – уеб технологиите в подкрепа на българската култура“. Инициативата е благотворителна и има за цел да подобри видимостта в интернет на културни институции, художници, артисти, музиканти, организации и лица, обвързани с тази сфера. За победителя ще бъде изработен професионален уебсайт.


Можете да подкрепите НВИМ в конкурса за нова, функционална и иновативна интернет страница на следния адрес:
http://coolture.info/getpage.php?page=file48


Осъвременяването и оптимизирането на сайта на Националния военноисторически музей ще спомогнат за популяризиране на българската култура и военната история чрез богатата визуална и текстова информация, свързана с многообразните дейности на музея. Националният военноисторически музей е културен и научен институт, който издирва, изучава, съхранява и популяризира културни ценности и образци, свързани с българската военна история, с познавателна, образователна и естетическа цел. Така той обогатява с националната ни история общата европейска култура.


Гласуването ще продължи до 27 август 2013 г.


30.07.2013 г.


Назад

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.