КОЛЕКЦИЯ „АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ”


Разрез на звездообразен двигател

Назад

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.