КОЛЕКЦИЯ „АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ”


Авиационен двигател ТВ-117А

Назад

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.