КОЛЕКЦИЯ „АВИАЦИОННО ВЪОРЪЖЕНИЕ”


касетъчна авиационна бомба ОФАБ-250

Назад

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.