КОЛЕКЦИЯ „АВИАЦИОННО ВЪОРЪЖЕНИЕ”


разрез на НУРС- С-5

Назад

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.