МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА- КРУМОВОАдрес: България, 4112 Крумово, област Пловдив
Директор - Радка Банялиева
тел. +359 32/63 66 77; +359 32 906 358
факс: +359 32/ 63 66 78


e-mail:

GPS координати: N 42˚ 03' 58.5" , E 24˚ 50' 23.4"
(Надморска височина 181м.)

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.