НОВИ ЕКСПОНАТИЦеремонията по приемането на самолета Фоке-Вулф А-20 „Розелиус”, подарен
на българската авиация от д-р Лудвиг Розелиус (отляво на дамата).


Назад


Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.