НОВИ ЕКСПОНАТИЗаповед № 230/ 18.10.1933 г. на Министъра на войната със
списък на войсковите чинове от Въздушния полк наградени
с „Орден за заслуги”, сред които е поручик Петко
Попганчев от Учебния орляк в Казанлък за направени
127 последователни лупинга за 18 минути със самолет Дар -1А


Назад


Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.