КОЛЕКЦИЯ „АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ”


Колекцията съдържа богато разнообразие от прибори, осигурявали полета на самолетите през периода от 50-те години на ХХ век до наши дни. Използвани са за навигация на летателните апарати и определяне положението им в пространството, както и за контрол върху работата на отделните системи и на двигателите. Интерес представлява „черната кутия” на самолетите - част от системата за регистриране параметрите на полета „САРП-12” . Отделни авиационни прибори са изложени във вътрешната експозиция на музея. Запознаването с цялостното оборудване на самолетите и вертолетите може да стане в техните кабини. Особен интерес представлява изложената във вътрешната експозиция кабина на самолет МиГ-15УТИ, където посетителите имат непосредствен достъп до оборудването.

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.