КОЛЕКЦИЯ „РАДИОЛОКАЦИОННА ТЕХНИКА”


Състои се от радиолокационни станции за непрекъснато и постоянно наблюдение на въздушното пространство, за ръководство и насочване на летателните апарати и за управление при всички етапи на полета. Съхранени са радиостанции, стартови командни пунктове, електростанции, изпитателни станции, обслужващи агрегати и приспособления.

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.