КОЛЕКЦИЯ „СНИМКИ”


Колекцията съдържа над 2400 снимки, отразяващи различни периоди от авиационната ни история. В нея се съхраняват снимки на български летци, участвали в Балканските войни, в Първата и Втората световна война, на различни типове авиационна техника на въоръжение в нашата авиация от създаването й до днес, както и снимки, отразяващи българското самолетостроене в Божурище, Казанлък и Ловеч. Колекцията разполага с аероснимки, правени по време на бойните действия през войните, съвременни снимки, направени от въздуха с авиационни фотокамери, и снимки от провежданите през последните години съвместни учения на военновъздушните сили на страните - членки на НАТО. В нея се намират и албуми на летци и летища, албуми със самолетите на въоръжение във ВВС, албуми на отделни поделения, албуми с аероснимки на обекти и др.

    

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.