КОЛЕКЦИЯ „УНИФОРМИ”


Колекцията се състои от униформи, специални летателни облекла и летателни костюми на Военновъздушните сили. Особен интерес представляват тези от 20-те до 40- те години на ХХ в., както и на личности със свое място в героичната история на военната ни авиация.


Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.