КОЛЕКЦИЯ „ЗНАМЕНА”


Колекцията притежава всички бойни знамена на разформированите след 1994 г. полкове от структурата на Военновъздушните сили, както и наградни флагове от различни съревнования.

Музей на авиацията © 2010. Всички права запазени.